Participacións activas

Desde esta páxina poderá ver todas as participacións activas que están actualmente presentes no portal. Se como usuario rexistrado, quere ter acceso a unha sala en concreto dunha participación, deberá solicitar acceso a mesma entrando na propia sala e pulsando o botón 'solicitar acceso á sala'. Unha vez o xestor valide a súa solicitude, poderá ter acceso á sala e ver información da mesma, así como participar e xerar debates dentro da propia sala.

Benvid@s ao espazo de participación do Consello Reitor de Augas de Galicia   Como cidadán, dende está sección poderás acceder a toda a información pública relativa as reunións e deliberacións do Consello Reitor de Augas de Galicia.