Vostede está aquí

  Consello Reitor

Benvid@s ao espazo de participación do Consello Reitor de Augas de Galicia

 

Como cidadán, dende está sección poderás acceder a toda a información pública relativa as reunións e deliberacións do Consello Reitor de Augas de Galicia.

Como membro do Consello Reitor, dende esta sección terás aceso a todas as convocatorias e á documentación e información previa a cada reunión do órgano.

Esperamos que esta nova ferramenta sexa de utilidade para conseguir unha xestión participativa e transparente da auga na Demarcación Galicia-Costa.

------------------------ ------------------------ ------------------------

O Consello Reitor de Augas de Galicia é o órgano colexiado de goberno de Augas de Galicia. Garante que todos os axentes gubernamentais, sociais e económicos implicados na xestión da auga na Demarcación Hidrográfica de Galicia - Costa teñan voz e voto nas decisións de goberno da Administración Hidraulica de Galicia.

Para mais información sobre as funcións e composición do Consello Reitor de Augas de Galicia pulsa aqui.

------------------------ ------------------------ ------------------------

Información e documentación previa ás reunións do Consello Reitor do 6/10/2017

  • Convocatoria do Consello Reitor (6/10/2017): descarga
  • Proxecto de orzamentos de Augas de Galicia 2018: descarga
  • Contas anuais de Augas de Galicia do exercicio 2016: descarga
  • Acta Consello Reitor de Augas de Galicia do 24/04/2017 sen anexos: descarga
  • Acta Consello Reitor de Augas de Galicia do 24/04/2017 con anexos: descarga
  • Memoria de actividades de Augas de Galicia 2016: descarga
  • Informe seca (Outubro 2017): descarga

 

 


Documentos

FicheiroDescriciónTamaño
Image icon consello_reitor.jpg58.51 KB
FicheiroDescriciónTamaño
PDF icon ActaCR24-04-2017SinAnexos.pdf4 MB
FicheiroDescriciónTamaño
PDF icon ContasAnuaisExercicio2016AugasDeGalicia.pdf48 MB
FicheiroDescriciónTamaño
PDF icon MemoriaActividadesAugasDeGalicia2016.pdf4.03 MB
FicheiroDescriciónTamaño
PDF icon ActaCR24-04-2017ConAnexos.pdf31.44 MB

Salas